سحر قریشی

امروز در وبلاگ اخبار و عکس بازیگران جدیدترین عکس های سحر قریشی به همراه نوشته جدید اینستاگرام او را آماده کرده ایم که مشاهده می کنید :

سحر قریشی با انتشار عکس بالا در اینستاگرامش گفت :

سکــــــــــوت م? کنم ...

میگذارم انسان ها تا انتها? قضـــــاوت

اشتباهشــــان نسبت ب آنچه هستـم بروند ...

میگذارم ن?ـــــت ها? مرا اشتباه بگ?رند...

خ?ــــــــــره نگاهشان م? کنم،لبخند میزنم...

مگر چقدر مهم است درست شناخته شدن در اذهان د?گران،

وقت? آن ها از درونت بــــــــــ? خبرند...

چ فرق? م? کند تو را فرشته خطاب کنند ?ا شیطان...

اگر ا?ن دن?ا غر?به است

تــــــــــو آشنا بمان ...

تو پا?ِ خوبـــــ? ها?ت بمان

در ادامه عکس های جدید سحر قریشی را در آبان ماه 97 مشاهده می کنید :

سحر قریشی : سکوت می کنم ...